Aktualności

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej budowy Wielofunkcyjnej Sali Prób oraz Sali Prób Baletu na tarasach wewnętrznych budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej budowy Wielofunkcyjnej Sali Prób oraz Sali Prób Baletu na tarasach wewnętrznych budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.9.2018

Do pobrania