Aktualności

Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej …

Zamówienia publiczne

Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej …

… wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.9.2017

Do pobrania