Aktualności

Organizacja przelotu grupowego na trasie Warszawa-Montreal-Warszawa pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w tym artystów Polskiego Baletu Narodowego na występy gościnne w Montrealu

Zamówienia publiczne

Organizacja przelotu grupowego na trasie Warszawa-Montreal-Warszawa pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w tym artystów Polskiego Baletu Narodowego na występy gościnne w Montrealu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.28.2018

Do pobrania