Aktualności

Przebudowa instalacji oddymiającej grawitacyjnej klatek schodowych KS03, KS16, budowa instalacji oddymiającej grawitacyjnej klatki KS11 i rozdzielni głównej ppoż wraz z wykonaniem wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia rozdzielni (…)

Zamówienia publiczne

Przebudowa instalacji oddymiającej grawitacyjnej klatek schodowych KS03, KS16, budowa instalacji oddymiającej grawitacyjnej klatki KS11 i rozdzielni głównej ppoż wraz z wykonaniem wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia rozdzielni (…)

(…) w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.11.2019

Do pobrania