Aktualności

Przebudowa nawierzchni dziedzińca wewnętrznego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej oraz wzmocnieniem konstrukcji stropu pod dziedzińcem w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Zamówienia publiczne

Przebudowa nawierzchni dziedzińca wewnętrznego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej oraz wzmocnieniem konstrukcji stropu pod dziedzińcem w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.7.2018 

Do pobrania