Aktualności

Przebudowa podłóg w Salach Redutowych wraz z rozmieszczeniem instalacji w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Zamówienia publiczne

Przebudowa podłóg w Salach Redutowych wraz z rozmieszczeniem instalacji w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.12.2017

Do pobrania