Aktualności

Stała konserwacja pokryć dachowych i obróbek blacharskich w budynkach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Szkoły Baletowej w latach 2019 - 2022

Zamówienia publiczne

Stała konserwacja pokryć dachowych i obróbek blacharskich w budynkach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Szkoły Baletowej w latach 2019 - 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.2.2019

Do pobrania