Aktualności

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad realizacją robót budowlanych polegających na „Budowie instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych (…)

Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad realizacją robót budowlanych polegających na „Budowie instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych (…)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.11.2020

Do pobrania