Aktualności

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji Sal Redutowych w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego

Zamówienia publiczne

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji Sal Redutowych w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.10.2019

Do pobrania