Aktualności

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zlokalizowanego przy Pl. Teatralnym 1 w Warszawie (…)

Zamówienia publiczne

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zlokalizowanego przy Pl. Teatralnym 1 w Warszawie (…)

…na potrzeby poprawy jego bezpieczeństwa pożarowego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych i uzgodnień oraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.

| Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony ZP.260.4.2018

Do pobrania