Europejska Sieć
Akademii Operowych

Europejska Sieć Akademii Operowych (European Network of Opera Academies — enoa) to platforma współpracy między instytucjami kultury z kilkunastu krajów, stawiającymi sobie za wspólny cel budowane silnych fundamentów opery przyszłości.

W ramach wieloletniego programu, opracowanego przez instytucje członkowskie enoa, zaplanowanych jest kilkadziesiąt międzynarodowych warsztatów dla młodych artystów, a także realizacje produkcji operowych i ich promocja w ramach tournées i wznowień.

  • enoa – Europejska Sieć Akademii Operowych [European Network of Opera Academies], jednocząca instytucje kulturalne z kilkunastu krajów i współtworzona w 2010 roku przez Teatr Wielki – Operę Narodową, jest ważną platformą rozwoju naszej Akademii Operowej. Teatr Wielki organizuje kursy mistrzowskie w ramach enoa oraz rekomenduje podopiecznych Akademii do udziału w warsztatach, realizowanych przez instytucje partnerskie, oraz finansuje ich udział w tych projektach.
  • enoa jest międzynarodowym, wieloletnim programem współpracy instytucji kultury, stawiających sobie za wspólny cel udział w kształtowaniu oblicza opery przyszłości – a także tworzenia solidnych podstaw dla jej funkcjonowania. W ramach programu zrealizowanych zostało dotąd kilkadziesiąt międzynarodowych warsztatów dla młodych artystów, a także produkcje operowe, prezentowane w wielu europejskich miastach.
  • W kwietniu 2016 roku enoa otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na kolejne cztery lata, otwierając tym samym nowy rozdział swojej działalności, dedykowany przede wszystkim wspieraniu kreacji: stwarzaniu dla młodych artystów opery przestrzeni i warunków sprzyjających realizacji ich projektów.

Uwaga: Teatr Wielki - Opera Narodowa ma możliwość rekomendowania artystów do udziału we wszystkich warsztatach, organizowanych przez instytucje enoa, oraz współfinansowania takich wyjazdów. O rekomendacje mogą się ubiegać artyści zakwalifikowani do udziału w projektach Akademii Operowej.

Partnerzy

  • Logo TW-ON

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Kontakt