Zamówienia publiczne

Teatr Wielki - Opera Narodowa informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są pod adresem: teatrwielki.eb2b.com.pl

Kontakt

  • Uwaga! Osoby do kontaktu w sprawie konkretnych przetargów podawane są w rozdziale XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • Piotr Szczerba
  • Przewodniczący Komisji Przetargowej
  • Główny specjalista ds. zamówień publicznych
  • tel. +48 22 69 20 291
  • e-mail: