Fundusze unijne

Zespół projektowy, fot. Krzysztof Bieliński

Dzięki wsparciu z funduszy unijnych wciąż ulepszamy Teatr. Odrestaurowaliśmy elewację, zmodernizowaliśmy system bezpieczeństwa, odnowiliśmy podłogę widowni na Sali Moniuszki oraz salę prób orkiestry, uruchomiliśmy nową stronę internetową, budujemy wirtualne archiwum i platformę streamingową, remontujemy garderoby artystów.

Zespół projektowy nie ustaje w realizacji kolejnych zadań, które czynią Teatr coraz piękniejszym, dostępniejszym i bardziej innowacyjnym.
Na zdjęciu (od góry, od lewej): Krzysztof Wojda, Sabina Madeja, Anna Piechocka, Anna Nagórko, Krzysztof Płatek, Justyna Napierska, Hanna Trzeciak, Waldemar Dąbrowski, Alicja Zielińska, Elżbieta Kurek-Czyczuk, Wioleta Boruc, Katarzyna Hosaniak, Robert Damentko, Patrycja Janicka-Sztyk, Ewa Kępka, Agnieszka Kądziela-Piasecka, Tomasz Tadrała.