Poprawa bezpieczeństwa pożarowego

ETAP III - IV

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na sfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa pożarowego

TYTUŁ PROJEKTU

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego, etap III–IV

BENEFICJENT

Teatr Wielki - Opera Narodowa

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

4 370 000 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Etap III: 4 maja 31 grudnia 2021
Etap IV: kwiecień–listopad 2022

ZAKRES PROJEKTU

Etap III inwestycji: instalacja oddymiania widowni Sali Moniuszki, foyer i III balkonu, wykonanie nowej centrali p. pożarowej wraz z wykonaniem czterech pętli sterujących oraz wykonanie oddymiania mechanicznego

Etap IV inwestycji: modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożarowej, instalacja oddymiania mechanicznego klatek schodowych KS06, KS07, KS04, wydzielenie ewakuacyjne klatek schodowych KS06 i KS07

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego