POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ W WARSZAWIE. ETAP II

Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Etap II 

Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie po raz kolejny otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tym razem na budowę wielofunkcyjnej Sali Prób i Sali Prób Baletu na tarasach wewnętrznych gmachu Teatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Sale zostaną wykonane z uwzględnieniem najnowszych wytycznych w zakresie ochrony środowiska oraz wyposażone w nowoczesne narzędzia audiowizualne dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w szczególności system audio-video umożliwiający m.in. rejestrację prób i wszelkich wydarzeń artystycznych oraz bieżące wykorzystywanie nagrań w pracy nad produkcją spektakli. Działania te uzupełnią tym samym efekty inwestycji realizowanych w ubiegłych latach, pozwalając na dalszą poprawę warunków pracy artystycznej.

Realizacja projektu poprawi dostępność do kultury poprzez stworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności artystycznej, przyczyniając się tym samym do poszerzenia oferty kulturalno-edukacyjnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz zwiększenia liczby osób z niej korzystających.

Projekt „Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego -  Opery Narodowej w Warszawie. Etap II” realizowany jest w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego całkowity koszt realizacji wynosi niemal 12 mln PLN, przyznane dofinansowanie: niespełna 9,5 mln PLN, z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą ponad 7,5 mln PLN, a dotacja celowa z MKiDN niemal 2 mln PLN.

Teatr Wielki - Opera Narodowa informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyć finansowych w realizowanym projekcie. Wszelkie podejrzenia nieprawidłowości w związku z realizacją projektu można zgłaszać:

lub

  • skorzystać z opracowanego przez Instytucję Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko formularza

Jednocześnie informujemy, że nie będą podejmowane żadne działania odwetowe wobec pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z wyżej wskazanego mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Więcej informacji pod adresem: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/