Daniel Przastek

dramaturg

fotografia artystyDoktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2018). Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2012-2016 zastępca dyrektora INP UW ds. naukowych i współpracy z zagranicą, od 1 października 2016 prodziekan WNPiSM ds. finansowych i rozwoju. Stypendysta Polskiej Fundacji Kulturalnej w Buffalo (USA). W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata, polityką kulturalną i zagadnieniem wolności w sztuce. W kręgu zainteresowań pozostają związki sztuki i polityki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje teatru i polityki. Autor książek Środowisko teatru w okresie stanu wojennego (2005); Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015 (2017). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularyzujących naukę. Publikował na łamach: „Notatnika Teatralnego”, „Opcji”, „Przeglądu Powszechnego”, „Teatru”, „Nietaktu!”, „Rocznika Nauk Politycznych”, „Świata i Polityki”, „Przeglądu Europejskiego”, „Społeczeństwa i Polityki”, „Dziejów Najnowszych”, „Studiów Politologicznych”, „Studiów BAS”, Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon”. Współpracował z Instytutem Teatralnym w Warszawie, gdzie przygotował w 2007 roku wystawę Teatr stanu wojennego. W 2009 roku współpracował z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach projektu edukacyjno-naukowego Rok kultury niezależnej. Współtwórca studenckiego zespołu „Teatr i Polityka” z którym stworzył siedem spektakli teatralnych. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej współpracował jako dramaturg z Michałem Zadarą przy produkcji Orestei Iannisa Xenakisa i Krzysztofem Pastorem, realizując balet I przejdą deszcze… do muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. W 2011 roku współpracował ponownie jako dramaturg z Michałem Zadarą przy realizacjach spektakli Awantura warszawska w Muzeum Powstania Warszawskiego, Prolog Czesława Miłosza w Instytucie Teatralnym w Warszawie, a w 2012 Hotel «Savoy» Józefa Rotha w Teatrze Nowym w Łodzi, w roku 2014 w Teatrze Polskim we Wrocławiu Dziady cz. I, II i IV oraz Upiór Adama Mickiewicza, a w roku 2015 Dziadów część III. W tym samym roku współtworzył Fantazego Juliusza Słowackiego w Teatrze Powszechnym im. Z. Hübnera w Warszawie. W 2015 roku razem z Martą Streker we Wrocławiu przygotował Ostatni „LOT”, czyli historię  »superbohatera« z Polski Ludowej inspirowany biografią Hieronima Wysockiego „LOTa”. W roku 2016 ponownie współpracował z Michałem Zadarą w Teatrze Polskim we Wrocławiu nad Dziadów części III Ustępem, ObjaśnieniamiDo przyjaciół Moskali Adama Mickiewicza. W tym samym roku z Centralą w Galerii Narodowej Zachęta współtworzył Orestesa Eurypidesa. Wspólnie dokonali adaptacji Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego na potrzeby Teatru Polskiego Radia. W 2018 roku jako konsultant historyczny współtworzył spektakl Sprawiedliwość w Teatrze Powszechnym im. Z. Hübnera w Warszawie oraz Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego w Teatrze Studio w Warszawie. Współautor projektu laboratorium naukowo-artystycznego w Teatrze Polskim w Warszawie Sześć polskich mów. Współzałożyciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. W 2013 jako dyrektor artystyczny współtworzył I edycję Eye on Culture Festiwal – wydarzenie artystyczne prezentujące sztukę z krajów dawnego europejskiego bloku wschodniego. W latach 2014-2015 koordynator programowy Białołęckiego Festiwalu Komediowego „Zabafka” oraz twórca i kurator Sceny Impresaryjnej Białołęckiego Ośrodka Kultury. Pomysłodawca premier studenckich w Teatrze Polskim w Warszawie i Teatrze Powszechnym w Warszawie. Od roku 2014 współtworzy Festiwal Teatrów Studenckich START, od roku 2016 jest jego dyrektorem artystycznym.

fot. Natalia Kabanow