Henry Purcell

Kompozytor

Jeden z najbardziej znanych angielskich kompozytorów epoki baroku. Urodził się ok. 1659 roku, był organistą katedry królewskiej, jak i mianowanym kopistą opactwa w Westminsterze. W 1677 roku przejął po zmarłym Matthew Locke’u funkcję kompozytora sekcji smyczkowej na dworze królewskim. W 1682 uzyskał prestiżowy tytuł Gentleman of the Chapel Royal. W ciągu pięciu ostatnich lat życia tworzył głównie dla londyńskich teatrów. Uchodzi za twórcę angielskiej muzyki narodowej. Do jego największych zasług należy stworzenie pokaźnego zbioru muzyki teatralnej i operowej, najbardziej popularną jest wykonywana do dziś z powodzeniem opera Dydona i Eneasz. Henry Purcell pisał także muzykę na uroczystości związane z rodziną królewską (ody, anthems), utwory religijne (services), pieśni i sonaty. Zmarł w 1695 roku.