Kalina Schubert

Koordynator pracy Polskiego Baletu Narodowego

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Była tam uczennicą znanych rosyjskich pedagogów: Kiry Kniaziewej, Ałły Leniny, Giennadija Lediacha i Leonida Żdanowa. Po ukończeniu szkoły w 1977 roku tańczyła początkowo w zespole baletowym Teatru Wielkiego w Warszawie, ale już wówczas interesowała się bardziej pracą pedagogiczną. W 1978 roku zdała więc egzamin na wydział baletmistrzowski Państwowego Konserwatorium w Leningradzie, gdzie studiowała potem przez pięć lat jako stypendystka polskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ukończyła tę uczelnię w 1982 roku z pierwszą lokatą w klasie prof. Piotra Gusiewa i powróciła do Teatru Wielkiego w Warszawie jako etatowy pedagog-korepetytor baletu. Funkcję tę pełniła przez 26 lat, prowadząc codzienne lekcje klasyczne z zespołem, asystując choreografom, wprowadzając nowe obsady do spektakli baletowych oraz realizując wznowienia wcześniejszego repertuaru.

W okresie swojej pracy baletmistrzowskiej z warszawskim zespołem baletowym współpracowała z wieloma choreografami i baletmistrzami przy ich realizacjach choreograficznych na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Byli wśród nich kolejno: Piotr Gusiew, John Neumeier, Andrzej Ziemski („Romeo i Julia – Pas de deux” Béjarta), Konstantin Siergiejew i Natalia Dudinska, Richard Collins („Bal kadetów” Lichine’a), Axelle Arnouts („Don Giovanni Vartiations” Béjarta), Lorca Massine, Pierre Lacotte, Irek Muchamiedow, Boris Ejfman, Natalia Makarowa, Jíři Kylián, Georgette Tsinguirides („Oniegin” Johna Cranko), Alexei Ratmansky i Patrice Bart. Była również asystentką takich polskich choreografów, jak: Krzysztof Pastor, Witold Gruca, Teresa Kujawa, Andrzej Glegolski, Emil Wesołowski, Waldemar Wołk-Karaczewski, Ewa Wycichowska, Zofia Rudnicka, Gustaw Klauzner i Jacek Przybyłowicz. W 1990 roku pracowała także jako choreograf przy warszawskiej realizacji opery kameralnej Giancarlo Menottiego „Amal i nocni goście”.

Wraz z powołaniem Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze Wielkim, 29 kwietnia 2009 roku została nominowana przez dyrektora baletu Krzysztofa Pastora na stanowisko głównego baletmistrza zespołu. Organizuje codzienną pracą baletmistrzów, pedagogów i zespołu Polskiego Baletu Narodowego, sprawuje opiekę nad całym bieżącym repertuarem baletowym, opracowuje plany zajęć oraz nadal współpracuje z kolejnymi realizatorami jako asystentka choreografów. Została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015).

fot. Justyna Mielniczuk

Polecane