Łukasz Wroński

tenor

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie fortepianu, a ukończył w 2003 roku w klasie trąbki. Absolwent wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie śpiewu solowego prof. Leszka Skrly. W 2014 ukończył staż artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego prof. Ryszarda Karczykowskiego. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prof. Kaludiego Kaludova, prof. Cludia Desderiego, prof. Izabelli Kłosińskiej, prof. Piotra Kusiewicza, prof. Beaty Zawadzkiej. Obecnie znajduje się pod opieką wokalną prof. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej. Umiejętności aktorskie szkolił pod kierunkiem znakomitych aktorów: Joanny Bogackiej, Grzegorza Chrapkiewicza oraz Doroty Kolak, co pozwala mu grać w różnych serialach telewizyjnych oraz reklamach. W 2008 roku debiutował na deskach Opery Bałtyckiej partią Don Curzia z operze W.A. Mozarta Wesele Figara pod dyrekcją José Marii Florência w reż. Marka Weissa. Z zespołem Opery Bałtyckiej wziął udział w II Konkursie i Festiwalu Operowym pod egidą MEZZO TV w Szeged na Węgrzech oraz w światowej prapremierze w Paryżu w Sali UNSECO opery Elżbiety Sikory Madame Curie pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego w reżyserii Marka Weissa. Obecnie artysta Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Od 2018 roku solista Warszawskiej Opery Kameralnej z którą odbył tournée po Japonii. Współpracuje również jako solista z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie. Zapraszany jest do udziału w wielu Festiwalach m.in. Festiwal Mozartowski w Warszawie, Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Laureat konkursów takich jak Międzynarodowy Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Krynicy, Międzynarodowy Konkursu Wokalnego „Viva Calisia”, Międzynarodowy Konkurs Operetkowo-Musicalowy w Krakowie.