Magdalena Freino

Sopran

Edukację muzyczną rozpoczęła w szczecińskich chórach i szkołach muzycznych I i II stopnia w klasie fortepianu. Ukończyła bydgoską Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego, gdzie studiowała pod kierunkiem prof. Magdaleny Krzyńskiej-Pielat (dyplom z wyróżnieniem, 2002). Uczestniczyła również w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Helenę Łazarską, Jadwigę Rappé, Piotra Kusiewicza, Iana Partridge’a i Richarda Berkeleya.

W 1996 roku zdobyła Grand Prix w konkursie Vocal Solo na Międzynarodowym Festiwalu Kathaumix w w Powell River w Kanadzie. Laureatka XIV Międzynarodowego Międzyuczelnianego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (2001) oraz finalistka V Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie (2001). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001/2002).

Od 2004 roku związana z Teatrem Wielkim - Operą Narodową jako artystka chóru, gdzie wykonuje także partie solowe (m.in. I Damy w Czarodziejskim flecie Mozarta w adaptacji Ryszarda Karczykowskiego i reż. Beaty Redo-Dobber, Pazia w Rigoletcie Verdiego). Wykonywała partie solowe w takich dziełach Mozarta, jak: Requiem (Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie, dyr. Piotr Sułkowski; Filharmonia Szczecińska, dyr. Jacek Kraszewski) i Vespere solennes de confessore (Filharmonia w Zielonej Górze, dyr. Ryszard Zimak).

Współpracowała z zespołami muzyki dawnej Concerto Polacco (Marek Toporowski) i Orkiestrą Liryczną (Jan Tomasz Adamus), m.in. biorąc udział w Festiwalu Bachowskim w Świdnicy czy nagraniu dzieł z serii Musica Claromontana. Uczestniczyła w Schleswig-Holstein Musik Festival, gdzie występowała z takimi dyrygentami, jak: Alessandro de Marchi, Terry Edwards, Simon Halsey. Wielokrotnie gościła w lokalnych przedsięwzięciach kulturalnych, m.in. w Muzycznych Ogrodach w Brwinowie czy Brwinowskiej Wiośnie Artystycznej. Pozostaje pod opieką wokalną Krystyny Wysockiej-Kochan, a także otrzymuje konsultacje wokalne u Olgi Pasiecznik.

fot. archiwum artystki