Michał Romanowski

bas

W 2017r. Ukończył Politechnikę Warszawską, uzyskując tytuł inżyniera. Absolwent ZPSM II st. im. F. Chopina w Warszawie na wydziale wokalno-aktorskim w klasie dra Leszka Świdzińskiego. Aktualnie student studiów magisterskich na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. dra hab. Artura Stefanowicza. W 2020 r. wystąpił w partii Skołuby w Strasznym dworze Stanisława Moniuszki zrealizowanym we współpracy Uniwersytetu Muzycznego i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, po czym odbył tournée po Chinach z tym spektaklem. Koncertuje z Europejską Fundacją Promocji Sztuki Wokalnej oraz orkiestrą MS Impressione pod batutą Krzesimira Dębskiego, wykonując repertuar operowy, musicalowy i popularny. Laureat konkursów - I miejsce i nagroda specjalna za arię Stanisława Moniuszki na międzynarodowym konkursie im. Haliny Słonickiej, I wyróżnienie w Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary, III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Bella Voce, wyróżnienie i nagroda specjalna na Międzynarodowym Konkursie Musicalowo-Operetkowym im. Iwony Borowickiej, nagroda specjalna dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Konkursie im. Bogdana Paprockiego. W 2021 r. rozpoczął współpracę z Warszawską Operą Kameralną (Il Giovedi grasso) oraz Łódzkim Teatrem Muzycznym (Miss Saigon, Les Miserables).