Pavel Piatrou

Tenor

Urodził się w 1991 w Brześciu. Student drugiego roku Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej w Mińsku. Od 2012 roku jest solistą Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu w Mińsku.