Paweł Szymański

Kompozytor

Paweł Szymański (ur. 1954) – polski kompozytor. Ukończył studia kompozytorskie u Włodzimierza Kotońskiego i Tadeusza Bairda w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (1978). W latach 80., dzięki stypendium im. G. von Herdera, kontynuował studia kompozytorskie u Romana Haubenstocka-Ramatiego w Wiedniu. Uczestniczył w Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Innsbrucku, trzykrotnie brał też udział w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt (1978, 1980, 1982).

Na przełomie lat 70. i 80. współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia, a w 1982-84 z Niezależnym Studiem Muzyki Elektroakustycznej, którego był współzałożycielem. W 1987-88 w ramach stypendium DAAD związany był ze studiem elektronicznym w Berlinie Zachodnim. Wtedy też zaczął zdobywać pierwsze wyróżnienia. Otrzymał m.in. I nagrodę Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich za utwór Gloria, za tę samą kompozycję uzyskał IV miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu. Potem przyszły zwycięstwa m.in. w Konkursie Kompozytorskim Muzyki Sakralnej w Stuttgarcie i Konkursie Kompozytorskim im. Benjamina Brittena w Aldeburgh.

W latach 1982-87 Paweł Szymański wykładał na Wydziale Kompozycji, Teorii i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Warszawie. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, a w latach 1991-94 i 1997-99 pełnił funkcję jego wiceprezesa. W okresie 1989-99 zasiadał w Komisji Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. W 1997 roku był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni”.

Wiele kompozycji Szymańskiego zostało u niego zamówionych przez renomowane festiwale i wiodące instytucje kulturalne na świecie, jak Radio France, BBC, Aldeburgh Festival czy London Sinfonietta, a prawykonania tych utworów dokonało wielu światowej sławy muzyków.

Muzyka Pawła Szymańskiego to fuzja współczesności z muzyką dawną. Wzorce barokowe, jak i stylistyka muzyki tego okresu przenikają do jego twórczości w sposób znaczący, wpływając na kształtowanie jego indywidualnego języka muzycznego. Utwory Szymańskiego zręcznie poruszają się między epokami i stylistykami, wzbogacone dużą dawką humoru i ironii nie stronią od groteski i pastiszu. Wyjątkowy charakter muzyki Szymańskiego miał wpływ na powstanie terminu „surkonwencjonalizm”, którym kompozytor sam chętnie posługuje się w odniesieniu do swojej sztuki.

W 2012 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się premiera jedynej jak dotąd opery Pawła Szymańskiego Qudsja Zaher docenionej w Polsce nominacją do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w roku 2013, a na świecie w 2014 roku, otrzymując nominację do International Opera Awards w kategorii Światowa Premiera.

W sezonie 2014/15

1914

Prasqual, Steve Reich, Paweł Szymański / Robert Bondara
Nevermore…?

Bohuslav Martinů / Jiří Kylián
Msza polowa

Friedrich A. Cohen / Kurt Jooss
Zielony stół

Wieczór baletowy w trzech częściach | Premiera: 15.11.2014

Więcej