Piotr Gruszczyński

Krytyk teatralny i dramaturg

Piotr Gruszczyński

W 2002 roku opublikował książkę Ojcobójcy będącą pierwszą analizą nowego polskiego teatru. W 2007 roku ukazał się Szekspir i uzurpator – cykl rozmów z Krzysztofem Warlikowskim (książka ukazała się także we Francji i w Rumunii). Jest współautorem adaptacji teatralnych Krzysztofa Warlikowskiego: (A)pollonii, Tramwaju, Końca, Opowieści afrykańskich według Szekspira, Kabaretu warszawskiegoFrancuzów. Od 2008 roku jest dramaturgiem Nowego Teatru w Warszawie. Współpracuje także jako dramaturg z Mariuszem Trelińskim przy jego realizacjach operowych. Do tej pory zrealizował Borysa Godunowa, Orfeusza i Eurydykę, Traviatę, Turandot, Latającego Holendra, Manon Lescaut, Jolantę i Zamek Sinobrodego. Wykłada na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej i Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

fot. archiwum Teatru Wielkiego – Opery Narodowej