Prot Jarnuszkiewicz

Reżyser świateł, fotograf, profesor zwyczajny sztuki

Dziekan Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej. Absolwent Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTiT w Łodzi (kierunek: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia). Studiował pod kierunkiem m.in.: dr Ewy Braun, prof. Mieczysława Jahody, prof. Andrzeja Jaroszewicza, prof. Witolda Sobocińskiego i prof. Jerzego Wójcika. Tutor w programie Gaude Polonia. Na Wydziale Sztuki Mediów Prowadzi Pracownię Relacji Wizualnych, której absolwenci czterokrotnie zdobywali tytuł najlepszego dyplomu ASP w Warszawie. Tam również kieruje trzema zadaniami badawczymi. Za swoje zasługi dla rozwoju dydaktycznego i naukowego Akademii trzykrotnie został wyróżniony nagrodą Rektora, w tym najwyższą z przyznawanych − Pegazem. Jako reżyser światła i autor  projekcji wideo od 2007 roku współpracuję z takimi teatrami, jak: Teatr Rozmaitości, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Przez dziesięć lat zaprojektował światła do ponad czterdziestu spektakli teatralnych, pracując z reżyserami: Izabelą Cywińską, Grzegorzem Bralem, Zbigniewem Brzozą, Andrzejem Domalikiem, Natalią Korczakowską czy Bogusławem Lindą. Zrealizował liczne autorskie projekty fotograficzne, z których najważniejsze to: Portret Rodzinny, Trwanie Przestrzeni, Nieobecność, Hommage dla Piotra Łazarkiewicza czy Perfectly Happy People. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw w Polsce i za granicą. Wśród najważniejszych pokazów znajdują wystawy indywidualne, m.in.: Fotografie (2008, Galeria Związku Fotografików w Wilnie),Unseen Memories, (2012, Galeria B&B, Bielsko-Biała), Fotografie, (2013, Galeria Test, Warszawa),Traces,(2015, Patricia & Philip Frost Museum, Miami), oraz wystawy zbiorowe, jak: The Third Room, (2012, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa), The Third Room (2012, Kunsthalle, Düsseldorf), Artyści kręgu warszawskiej ASP (2013, Galeria Miejska, Drezno), Akomodacja (2014, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk), Pożegnanie Ojczyzny, (2015, siedziba UNESCO, Paryż). Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu kolekcjach prywatnych oraz muzeach w kraju i za granicą. Autor licznych publikacji, w tym dwóch monograficznych: PrzeszłośćTeraźniejszość (2015) oraz realizowanej obecnie For a moment I had everything. Za swoje zasługi dla kultury polskiej został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

fot. Piotr Kucia