Thomas Tallis

Kompozytor

Jeden z czołowych angielskich kompozytorów renesansu. Urodził się w początkach XVI wieku, prawdopodobnie w środowisku dworskim. Przebywał w zakonie benedyktyńskim w Kencie, należał do kongregacji augustiańskiej, pełnił też posługę w katedrze w Canterbury, skąd wysłano go na dwór Henryka VIII jako duchownego odpowiedzialnego za królewską kaplicę. Jako twórca związany z dworem królewskim komponował dla kolejnych władców Anglii: Henryka VIII, Marii i Elżbiety I (zmarł w 1585). Naczelny twórca muzyki chóralnej, główny przedstawiciel polifonii w muzyce angielskiej. Kompozytor utworów religijnych, mszy, psalmów, motetów. Do jego najpopularniejszych kompozycji należy 40-głosowy motet Spem in alium oraz Lamentacje Jeremiasza.