Tomasz Kubikowski

Teatrolog

Teatrolog, eseista, krytyk, tłumacz. Zastępca dyrektora artystycznego i kierownik literacki Teatru Narodowego, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 1996-1999 kierownik literacki Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie; 1992-1995 – redaktor miesięcznika „Dialog”; 1990-1992 – dziennikarz miesięcznika „Teatr”. Autor książek Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki scenicznej (1994) i Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości (2004), dramatu Nauka o barwach (TVP, 1999), licznych tekstów w czasopismach.

Był jurorem festiwali teatralnych i konkursów artystycznych, m.in.: Svenska Teaterbiennalen w Malmo, Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, nagród im. Konrada Swinarskiego i Aleksandra Zelwerowicza, Festiwalu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt” w Toruniu, konkursu Fundacji Theatrum Gedanense na najlepszą inscenizację Szekspirowską sezonu Złoty Yorick.

Autor szeregu publikacji w periodykach naukowych dotyczących teatru, m.in. w: „Odrze”, „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Teatrze”, „Ruchu Muzycznym”, „Nowych Książkach”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Znaku”, „Pulsie”. Jest autorem artykułów w książkach takich, jak: Reżyser. 50 lat twórczości Jerzego Jarockiego, Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990-2005, Wielki Teatr Świata. Część druga. Wykłady otwarte na scenie przy Wierzbowej, Andy Warhol w drodze do teatru, Kultura i sztuka u progu XXI wieku, Świat według Themersonów oraz licznych tekstów w programach teatralnych, pisanych m.in. dla Teatru Dramatycznego w Warszawie, Teatru Narodowego, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Centrum Sztuki Studio im. S. I. Witkiewicza, Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

fot. A. Georgiew