Vladyslav Goray

Tenor

Pochodzi z Ukrainy. Studiował w Instytucie Edukacji Muzycznej w Winnicy (fortepian, śpiew, dyrygentura) i Konserwatorium w Odessie (śpiew), gdzie również ukończył podyplomowe studia wokalne. Laureat Krajowego
Konkursu Muzyki Kameralnej w Chmielnickim i Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Karlowych Warach. W 2013 roku otrzymał tytuł Zasłużonego Artysty Ukrainy. W latach 1993-2000 i ponownie od 2004 roku jest solistą Opery Państwowej w Odessie i Odeskiego Towarzystwa Filharmonicznego; od 2000 do 2003 roku był solistą Opery Państwowej w rumuńskiej Konstancy.

Występował na Ukrainie, w Rumunii, Bułgarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, w Libanie, Izraelu, Polsce, Kanadzie, Holandii, USA, Chile, Argentynie, Kostaryce, Rosji, Makao i we Francji. Często występuje w ukraińskim radiu i telewizji. Jest zapraszany do współpracy przez teatry operowe, szkoły muzyczne i festiwale na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii, Rumunii, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Izraelu, Niemczech i we Francji.

W swoim repertuarze ma role w: Cyganerii Pucciniego (Rodolfo), Fauście Gounoda (Faust), Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego (Leński), Aleko Rachmaninowa (Młody Cygan), Nabucco (Ismael), Rigoletcie (Książę), Otellu (Cassio), Traviacie Verdiego (Alfredo), Napoju miłosnym (Nemorino), Łucji z Lammermooru (Edgar) Donizettiego, Kniaziu Igorze Borodina (Włodzimierz
Igorewicz), Cyruliku sewilskim Rossiniego (Hrabia Almaviva), Pajacach Leoncavalla (Beppe), Mozarcie i Salierim Rimskiego-Korsakowa (Mozart), Don Giovannim Mozarta (Don Ottavio).

W jego repertuarze oratoryjnym znajdują się utwory: Bacha (Pasja według św. Jana, Oratorium na Boże Narodzenie, Pasja według św. Mateusza), Mendelssohna (Eliasz), Saint-Saënsa (Oratorium na Boże Narodzenie), Händla (Mesjasz), Verdiego (Requiem), Strawińskiego (Wesele), Liszta (Symfonia faustowska), Mozarta (Requiem), Rossiniego (Mała msza uroczysta), Orffa (Carmina burana).

fot. archiwum artysty