Władysław Kłosiewicz

Kierownictwo muzyczne

Dyrygent, klawesynista, uznany interpretator muzyki dawnej. Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej i Accademia Musicale Chigiana w Sienie. Ostatni uczeń Ruggero Gerlina (1899-1983), asystenta i najbliższego współpracownika Wandy Landowskiej. Zwycięzca międzynarodowych konkursów klawesynowych w Paryżu (1981), Paryż-Dijon (1983) oraz ARD w Monachium (1984). Występuje w wielu krajach, uczestnicząc w najważniejszych festiwalach i współpracując z najwybitniejszymi solistami i dyrygentami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki XVII i XVIII wieku. Od 1993 roku prowadzi orkiestrę barokową Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Warszawskiej Opery Kameralnej, a od 2004 roku kieruje własnym międzynarodowym zespołem specjalizującym się w wykonawstwie muzyki dawnej Narol Baroque.

Jako dyrygent jest autorem opracowania i kierownikiem artystycznym pierwszej polskiej realizacji wszystkich dzieł scenicznych Claudia Monteverdiego, a także jego nieszporów Vespro della Beata Vergine, oper Rinaldo, Imeneo i Juliusz Cezar Georga Friedricha Haendla, jak również wielu innych dzieł operowych epoki baroku (w tym pierwszej w historii opery – Euridice Jacopo Periego z 1600 roku). W jego dorobku fonograficznym znajdują się m.in.: wszystkie utwory klawesynowe Louisa Couperina i Jeana-Philippe’a Rameau, partity i Wariacje Goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha (Fryderyk 2000), utwory Johanna Jakoba Frobergera, sonaty Domenica Scarlattiego oraz największe wydanie polskiej fonografii: komplet utworów François Couperina (13 CD, Fryderyk 2014).

W latach 1987-2004 profesor zwyczajny klawesynu i interpretacji muzyki barokowej w Universitaet fuer Musik und darstellende Kunst w Grazu w Austrii; od 1981 prowadzi również wykłady na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Był jurorem międzynarodowych konkursów klawesynowych. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Pro Academia Narolense, która w w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO została wyróżniona Pierwszą Nagrodą w kategorii inicjatyw na rzecz polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.

fot. Digital Photo Professional