Odtwarzanie Reduty

kwiecień -- grudzień 2019

Znak Reduty

Cykl wydarzeń w stulecie powstania Teatru Reduta Juliusza Osterwy organizowany przez Muzeum Teatralne we współpracy z Akademią Teatralną i Teatrem Narodowym.

W roku 2019, dokładnie 29 listopada, przypada 100. rocznica inauguracyjnego przedstawienia Reduty – pierwszego polskiego laboratorium sztuki teatru i zarazem wielkiego projektu obywatelskiego, zainicjowanego i kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego. Polskie środowisko teatralne obchodzi tę rocznicę przygotowując szereg działań w ramach akcji REDUCIE NA STULECIE.

Muzeum Teatralne we współpracy z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza i Teatrem Narodowym przygotowało cykl wydarzeń ODTWARZANIE REDUTY– teatralizowane czytania sześciu sztuk z repertuaru warszawskiej pierwszej  Reduty: Uciekła mi przepióreczka i Ponad śnieg Stefana Żeromskiego, W małym domku Tadeusza Rittnera, Czupurek Benedykta Hertza, Papierowy kochanek Jerzego Szaniawskiego, Pastorałka Leona Schillera.

Reduta w pierwszym warszawskim etapie swojego istnienia od listopada 1919 do maja 1924 działała w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – w tych przestrzeniach po latach pracuje Muzeum Teatralne. Po stu latach te same słowa – „spełniane” niegdyś przez aktorów Reduty – zabrzmią w tej samej, niezmienionej przestrzeni Sal Redutowych w wykonaniu współczesnych artystów.

Wybór formy nie jest przypadkowy – czytania sztuk były w Reducie stałym elementem wzbogacania wyobraźni artystycznej i intelektualnego, duchowego wyposażenia członków wspólnoty, a skupiona i pogłębiona interpretacyjnie lektura w trakcie prób do spektakli (do której przywiązywano ogromną wagę) miała prowadzić według redutowego określenia do „odszukiwania pulsującej mocy źródła”.

ODTWARZANIE REDUTY włącza do współpracy studentów aktorstwa oraz doświadczonych w zawodzie mistrzów – zgodnie z zasadą stosowaną w Reducie. Osterwa stawiał sobie i swoim aktorom istotne, obliczone na pożytek w przyszłości, zadania wychowawcze i obywatelskie realizowane w teatrze pojętym jako laboratorium artystyczne i społeczne poszukujące polskiego stylu i etosu teatralnego, a nawet szerzej – stylu i etyki życia zbiorowego. Redutowy etos aktora zasadzał się na idei samopoznania, samodoskonalenia i ofiarowywania siebie samego w scenicznym akcie twórczym.

Reduta to jedyny w naszej historii tak konsekwentny i wszechogarniający przykład pracy nad kulturą narodową wykorzystującej społeczną siłę sztuki teatru. To jedna z najważniejszych i najbardziej oryginalnych i wpływowych polskich koncepcji teatralno-kulturowych.

Muzeum Teatralne, opiekun wielu bezcennych pamiątek i dokumentów związanych z Redutą, a także instytucja, w ramach której powstawały ważne książki i wystawy poświęcone Reducie, czuje się szczególnie zobowiązane do realizacji tak pomyślnego projektu.

ODTWARZANIE REDUTY poświęcone jest pamięci profesora Zbigniewa Osińskiego, najwytrwalszego i najwnikliwszego badacza Reduty.

program

15 kwietnia 2019, godz. 17:00
Stefan Żeromski
Uciekła mi przepióreczka

w wykonaniu aktorów Teatru Narodowego
reżyseria Piotr Cieplak

aktorzy Teatru Narodowego: Dominika Kluźniak, Lidia Pronobis, Mariusz Benoit, Jan Englert, Oskar Hamerski, Grzegorz Kwiecień, Jerzy Łapiński, Jacek Mikołajczak, Paweł Paprocki, Marcin Przybylski, Jerzy Radziwiłowicz, Przemysław Stippa

wprowadzenie prof. Wojciech Dudzik

______________________

13 maja 2019, godz. 17:00
Tadeusz Rittner
W małym domku

reżyseria Lena Frankiewicz
wprowadzenie drHenryk Izydor Rogacki

______________________

17 czerwca 2019
Benedykt Hertz

Czupurek

reżyseria Wiesław Czołpiński
wprowadzenie prof. Krzysztof Mrowcewicz

______________________

7 października 2019, godz. 17:00
Jerzy Szaniawski

Papierowy kochanek

reżyseria Marcin Hycnar
wprowadzenie prof.Barbara Osterloff

______________________

21 listopada 2019 , godz. 17:00
w stulecie pierwszej premiery Reduty
Stefan Żeromski

Ponad śnieg

reżyseria Edward Wojtaszek
wprowadzenie prof. Dariusz Kosiński

______________________

19 grudnia 2019
Leon Schiller
Pastorałka

reżyseria Jarosław Kilian
wprowadzenie prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska

Informacje

Czas Trwania

kwiecień -- grudzień 2019