Garderobiani

Garderobiani, fot. Anna Fedisz

Garderoba artysty to przestrzeń, do której oprócz solisty nieograniczony dostęp ma jeszcze jedna, najbliższa osoba. Garderobiany nie tylko dba o obecność wszystkich potrzebnych kostiumów i rekwizytów. Musi być również psychologiem, mieć poczucie humoru i dużo kultury osobistej, gdyż to on najczęściej jako pierwszy konfrontuje się z emocjami solisty. To on jest pierwszym odbiorcą radości z sukcesu przedstawienia, ale również jako pierwszy uspokaja nerwy. Czasem musi rozładować napięcie umiejętnie rzuconym żartem. Garderobiani to mistrzowie organizacji przestrzeni i psychologowie jednocześnie.