Nasi szefowie

 • Polski Balet Dworski

  Królewscy patroni

  • 1596-1598 ZYGMUNT III WAZA i ANNA HABSBURG
  • 1605-1631 ZYGMUNT III WAZA i KONSTANCJA HABSBURG
  • 1637-1644 WŁADYSŁAW IV WAZA i CECYLIA RENATA HABSBURG
  • 1646-1648 WŁADYSŁAW IV WAZA i LUDWIKA MARIA GONZAGA
  • 1649-1667 JAN II KAZIMIERZ i LUDWIKA MARIA GONZAGA
  • 1669-1673 MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI i ELEONORA HABSBURG
  • 1675-1696 JAN III SOBIESKI i MARIA KAZIMIERA D’ARQUIEN
 • Balet Teatralny Dynastii Wazów

  Baletmistrzowie

  • 1626-1628 GEORG DOBNA
  • 1628-1629 PAUL BÄRTMANN
  • 1637-1638 SANTO VENTURA
 • Balet Teatralny Króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego

  Baletmistrz

  • 1669-1671 GEORGE BENTLEY
 • Balet Teatralny Królów Saskich

  Baletmistrzowie

  • 1700-1701 LOUIS DE POITIERS
  • 1720-1721 CHARLES DEBARGUES (DUPARC)
  • 1724-1726 JEAN FAVIER
  • 1748-1749 ANTOINE-BONAVENTURE PITROT
  • 1754-1755 JEAN FAVIER
  • 1758-1762 ANTOINE-BONAVENTURE PITROT
 • Balet Teatralny Króla Stanisława Augusta

  Baletmistrzowie

  • 1765-1766 BARTOLOMEO CAMBI
  • 1766-1767 VINCENT SAUNIER
  • 1766-1769 MARC’ANTONIO MISSOLI
  • 1766-1769 PIERRE LAURENT
  • III-IX 1767 GAETANO VESTRIS
  • 1774-1775 GIUSEPPE ANELLI
  • 1774-1776 GIOVANNI ANTONIO SACCO
  • 1775-1776 FRANCESCO CASELLI
  • 1775-1776 MACIEJ PRĘCZYŃSKI
  • 1775-1776 FRANZ BARZANTI
  • 1776-1778 DANIEL CURZ
  • 1776-1778 ANTONIO VIGANÒ
  • 1776-1779 LEOPOLD FRÜHMANN
  • 1778-1779 FRANCESCO CASELLI
  • 1779-1780 GIOVANNI ANTONIO SACCO
  • 1779-1780 COSIMO MORELLI
  • 1780-1781 FRANCESCO CASELLI
  • 1780-1785 DANIEL CURZ
 • Tancerze Narodowi Jego Królewskiej Mości

  Baletmistrzowie

  • 1785-1789 FRANÇOIS GABRIEL LE DOUX
  • 1786-1795 DANIEL CURZ
  • 1785-1786 CHARLES LE PICQ
  • 1789-1790 DOMENICO RICCIARDI
  • 1792-1793 PIETRO PINUCCI
 • Balet Teatru Narodowego na Placu Krasińskich

  Baletmistrzowie

  • 1795-1797 STEFAN HOLNICKI
  • 1803-1805 FRANÇOIS GABRIEL LE DOUX
  • 1806-1808 FRANZ SCHLANZOWSKI
  • I-IV 1809 LOUIS VOLANGE
  • IX-X 1811 ARNOUD LÉON
  • V-VII 1816 TERESA GINETTI-GUERRI
  • 1817-1818 FORTUNATO BERNARDELLI
  • 1818-1823 LOUIS THIERRY
  • 1818-1825 HENRI DEBRAY (Szkoła)
  • 1822-1823 ANTOINE TITUS
  • 1823-1824 ANDRÉ ISIDORE CAREY
  • 1824-1825 MAURICE PION
  • 1825-1826 JULIA MIERZYŃSKA
  • 1826-1833 MAURICE PION
 • Balet Teatru Wielkiego

  Baletmistrzowie

  • 1833-1843 MAURICE PION
  • VI-XI 1837 HELENA SCHLANZOWSKA
  • 1843-1853 FILIPPO TAGLIONI
  • 1844-1845 PAOLO TAGLIONI
  • 1853-1856 ROMAN TURCZYNOWICZ
  • 1856-1857 CARLO BLASIS
  • 1857-1867 ROMAN TURCZYNOWICZ
  • 1867-1869 HIPOLIT MEUNIER
  • 1869-1874 VIRGILIUS CALORI
  • 1874-1875 HIPOLIT MEUNIER
  • 1875-1878 PASQUALE BORRI
  • 1878-1879 HIPOLIT MEUNIER
  • 1879-1889 JOSÉ MENDEZ
  • 1889-1892 HIPOLIT MEUNIER
  • 1892-1902 RAFFAELE GRASSI
  • 1902-1905 ENRICO CECCHETTI
  • 1905-1917 MICHAŁ KULESZA
  • 1906-1917 JAN WALCZAK
  • 1907-1909 RAFFAELE GRASSI
  • 1910-1911 AUGUSTYN BERGER
  • 1913-1914 EDWARD KURYŁŁO
  • 1914-1915 JULIAN APOZNAŃSKI
  • 1917-1934 PIOTR ZAJLICH
  • 1934-1935 JAN CIEPLIŃSKI
  • 1935-1936 MIECZYSŁAW PIANOWSKI
  • 1936-1937 SASZA LEONTIEW
  • 1937-1938 PIOTR ZAJLICH
  • 1938-1939 MIECZYSŁAW PIANOWSKI
 • Balet Polski

  Dyrektorzy Artystyczni

  • 1937-1938 BRONISŁAWA NIŻYŃSKA
  • 1938-1939 LEON WÓJCIKOWSKI
  • 1938-1939 JAN CIEPLIŃSKI
 • Theater der Stadt Warschau

  Kierownicy Baletu

  • 1940-1943 JAN CIEPLIŃSKI
  • 1943-1944 STANISŁAW MISZCZYK
 • Balet Opery Warszawskiej

  Kierownicy

  • 1946-1948 PIOTR ZAJLICH
  • 1948-1949 LEON WÓJCIKOWSKI
  • 1949-1952 STANISŁAW MISZCZYK
  • 1950-1951 FELIKS PARNELL
  • 1952-1953 JERZY GOGÓŁ
  • 1953-1955 LEON WÓJCIKOWSKI
  • 1955-1959 STANISŁAW MISZCZYK
  • 1959-1961 RAISSA KUZNIECOWA
  • I-VIII 1962 EUGENIUSZ PAPLIŃSKI
  • 1962-1964 ZENON KASZUBSKI
 • Balet Teatru Wielkiego

  Kierownicy

  • 1965-1967 WALERIAN SZAJEWSKI
  • 1967-1968 WITOLD GRUCA
  • 1968-1970 STANISŁAW MISZCZYK
  • 1970-1980 MARIA KRZYSZKOWSKA
  • 1981-1982 ELŻBIETA JAROŃ
  • 1982-1985 EMIL WESOŁOWSKI
  • 1985-1995 MARIA KRZYSZKOWSKA
 • Balet Teatru Wielkiego

  Dyrektorzy

  • 1992-1994 LORCA MASSINE (Artystyczny)
  • 1995-2006 EMIL WESOŁOWSKI
  • 2006-8 X 2008 JOLANTA RYBARSKA
  • 9 X 2008-17 III 2009 EMIL WESOŁOWSKI
  • 18 III-28 IV 2009 KRZYSZTOF PASTOR
 • POLSKI BALET NARODOWY

  Dyrektor

  • od 29 IV 2009 KRZYSZTOF PASTOR