Persona


Balet w dwóch aktach

Choreografia: ROBERT BONDARA
Muzyka: ARVO PÄRT, PAWEŁ SZYMAŃSKI, ALDONA NAWROCKA
Scenografia i kostiumy: DIANA MARSZAŁEK, JULIA SKRZYNECKA
Projekcje: EWA KRASUCKA
Światła: MACIEJ IGIELSKI

Prapremiera: 18.09.2011, Polski Balet Narodowy (Scena Kameralna)

Być człowiekiem to znaczy nie być samym sobą — twierdził Gombrowicz. Za jego myślą podąża teraz w swoim przedstawieniu Robert Bondara. Persona to nowa praca młodego choreografa Polskiego Baletu Narodowego, uczestnika pierwszych warsztatów choreograficznych w Teatrze Wielkim. Po swoich wcześniejszych baletach kameralnych (Andante con moto, When You End and I Begin… i The Garden’s Gates) wystawionych w Warszawie, zrealizował on niedawno na scenie bydgoskiej Opery Nova duży spektakl Zniewolony umysł według Czesława Miłosza. Ale wcześniej jeszcze otrzymał propozycję przygotowania pełnospektaklowego baletu autorskiego na naszej Scenie Kameralnej. Nazwał go Persona i wybrał muzykę trojga kompozytorów: Arvo Pärta (Fratres, Silentium), Pawła Szymańskiego (Pięć utworów na kwartet smyczkowy, Compartment 2 Car 7) oraz nową kompozycję Aldony Nawrockiej.

Robert Bondara tak pisze o idei swojego przedstawienia: „Istnienie człowieka wiąże się nierozerwalnie z funkcjonowaniem w obrębie określonych norm społeczno-kulturowych. Niesie to za sobą konieczność adaptacji do obowiązujących wzorców, co pozwala na uniknięcie konfliktów i odniesienie korzyści w postaci poczucia akceptacji. Człowiek zakłada więc maskę, starając się odgrywać różne role, dostosować się do oczekiwanych wobec niego postaw i zachowań. Zjawisko to Jung określił pojęciem „persona”. Im jest ono silniejsze, tym przepaść między człowiekiem jakim jest przy innych ludziach a tym w samotności staje się większa. Na ile więc jesteśmy jeszcze autonomicznymi, niepowtarzalnymi istotami, a na ile odbiciem społeczeństwa i innych ludzi?”

Czas trwania: ok. 1 h 50 min