ZASADY ZWROTU BILETÓW / KONTAKT

Zasady zwrotu biletów w sezonie 2023/2024

 • zwrot biletów zakupionych zarówno w kasie, jak i online jest możliwy do 3 dni przed terminem spektaklu (nie wliczając dnia, w którym dokonywany jest zwrot oraz daty wydarzenia) za pośrednictwem >>> formularza zwrotu lub w kasie biletowej
 • w okresie krótszym niż 3 dni przed terminem spektaklu, ale nie później niż do dnia wydarzenia, należność za zwracane bilety zakupione w kasie lub online można przenieść wyłącznie na kartę prepaid za pośrednictwem (>>> formularz zwrotu na kartę prepaidową) lub w kasie biletowej
 • w dniu wydarzenia zwrot biletów nie jest możliwy
 • W przypadku biletów grupowych o zwrócenie należności można ubiegać się najpóźniej do:
  3 dni kalendarzowych w przypadku zwrotu od 15 do 20 biletów
  7 dni kalendarzowych w przypadku zwrotu od 21 do 25 biletów
  10 dni kalendarzowych w przypadku zwrotu więcej niż 26 biletów
 • w przypadku, gdy zwrot biletów grupowych spowoduje zmniejszenie liczby biletów z zakupionej puli poniżej 15-tu – zwrot biletów nie jest możliwy
 • w dniu wydarzenia zwrot biletów nie jest możliwy

***

Kasy biletowe w holu głównym:
czynne w dni, w których odbywają się wydarzenia w godz. 11.00 – 19.00

Butik (i kasa) w lewym skrzydle teatru:
codziennie w godz. 11.00 – 19.00