Anna Bednarska

Dyrygent

Anna Bednarska

Anna Bednarska ‒ dyrygent, dyrektor artystyczny Chóru Alla Polacca. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury prof. Bogdana Goli oraz Musikhochschule Lübeck (Niemcy) w klasie śpiewu solowego prof. Ute Niss. Umiejętności wokalne doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Barbarę Schlick, Ingrid Kremling, Jadwigę Rappé, Esther de Bros. Uczestniczyła w seminariach chóralnych prowadzonych m.in. przez Philipa Lawsona, Andreasa Mohra, Christiane Wieblitz, Krzysztofa Szydzisza, Elżbietę Tworkowską, Alicję Szelugę, Markusa Landerera, Marka Gandeckiego oraz Agnieszkę Franków-Żelazny.

W czasie studiów rozpoczęła współpracę z Warszawskim Chórem Chłopięcym kierowanym przez Krzysztofa Kusiel-Moroza jako solistka oraz nauczyciel emisji głosu. Brała udział w wykonaniu licznych dzieł oratoryjno-kantatowych na scenach Filharmonii Narodowej i Teatru Wielkiego w Warszawie. Występowała w Holandii, Szwajcarii, Norwegii, we Włoszech i w Niemczech. Współpracowała m.in. z orkiestrą Filharmonii Narodowej, Warsaw Chamber Orchestra, Kristiansand Kammerorkester, Sinfonią Varsovią, Concerto Avenna i Orkiestrą Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. J. Kiepury. Założyła w Hamburgu Chór Polskiej Misji Katolickiej. Prowadziła również dwa chóry żeńskie biorące czynny udział w licznych koncertach i festiwalach chóralnych w północnych Niemczech.

W latach 2006‒2010 roku pracowała jako kierownik chóru w Mazowieckiem Teatrze Muzycznym „Operetka” im. J. Kiepury w Warszawie przy spektaklach Zemsta Nietoperza J. Straussa w reżyserii Wiesława Ochmana i Hrabina Marica E. Kalmana w reżyserii Márty Mészáros. Przygotowała chór męski do prawykonania Requiem Żołnierskiego Marka Sewena pod dyrekcją Sławomira Wróblewskiego (we współpracy z chórem Filharmonii Narodowej w Warszawie). Posiada w swoim dorobku nagrania płytowe i radiowe. Koncertowała z Grzegorzem Turnauem i Józefem Skrzekiem.

Z Chórem Alla Polacca rozpoczęła swoją przygodę z muzyką. Tam stawiała pierwsze kroki jako solistka, występując na scenie w Małym Kominiarczyku oraz śpiewając partię altową w Stabat Mater G. B. Pergolesiego i Miserere J. A. Hassego. Od 2010 roku pracuje z Alla Polacca jako dyrygent i specjalista od emisji głosu, w 2014 roku została jego dyrektorem artystycznym, a rok później założyła Fundację Alla Polacca Nova, która przejęła opiekę nad chórem. Przygotowuje chórzystów do występów w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej oraz realizuje projekty edukacyjno-muzyczne z udziałem dzieci i młodzieży.

Bierze udział w specjalistycznych kursach i konferencjach związanych z zagadnieniem emisji głosu i prawidłowym oddychaniem (m.in. kurs Der Erfahrbare Atem w Ilse+Middendorf-Institute w Berlinie). Jest wykładowcą emisji głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

fot. z archiwum artystki