Bela Bartók

Kompozytor

Węgierski kompozytor, etnograf i badacz muzyki ludowej. Urodził się w 1881 roku, w 1899 przyjęty został do budapeszteńskiej Akademii Muzycznej. Kształcił się w klasie fortepianu, komponując jednocześnie utwory na fortepian utrzymane w duchu muzyki Johannesa Brahmsa. Dojrzała twórczość kompozytorska Bartóka przypada na okres od 1902 roku, kiedy zainteresowanie muzyką tradycyjną zaczął w twórczy sposób przetwarzać, budując swój indywidualny język muzyczny. Rytmy i motywy melodyczne zaczerpnięte z tradycyjnej muzyki węgierskiej i bałkańskiej przyczyniły się do zdobycia popularności przez Bartóka. Kompozytor przemierzał Węgry z fonografem, nagrywając pieśni i melodie ludowe, a następnie przenosząc te doświadczenia na grunt profesjonalnej twórczości kompozytorskiej. Mieszanka muzyki akademickiej i elementów folkloru węgierskiego i rumuńskiego przyniosły wiele oryginalnych kompozycji ukazujących możliwe drogi przezwyciężenia systemu dur-moll. Jego Bagatele op. 6 na fortepian były w swoim czasie rewolucją w zakresie języka muzycznego, wyznaczającym nowe drogi rozwoju muzyki w XX wieku. Oprócz twórczości fortepianowej, kameralnej i symfonicznej Bartók zasłynął także jako twórca pieśni na głos solowy, pieśni chóralnych, jak i kompozytor opery Zamek Sinobrodego i baletu Cudowny mandaryn. Zmarł w 1945 roku w Nowym Jorku.

W sezonie 2015/16

ZAMEK SINOBRODEGO

Bela Bartók
Opera w jednym akcie | Libretto: Bela Balazs | Oryginalna angielska wersja językowa | Premiera: 13.12.2013 | Spektakle: 14, 16, 18.02.2016

Więcej