Bernd Loebe

Dyrektor naczelny i artystyczny Oper Frankfurt

W latach 1975-1980 pracował w redakcjach muzycznych Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue MusikzeitungOpernwelt. Kierował redakcją operową w Radio Hesji. Od 1990 roku był członkiem dyrekcji artystycznej Théâtre Royal de la Monnaie w Brukseli.

Od 2002 roku pełni funkcję dyrektora Oper Frankfurt. Już po pierwszym sezonie jego działalności, scena ta uznana została za „Operę Roku” w plebiscycie krytyków czasopisma Opernwelt. Kolejne lata przynosiły czołowe miejsca w rankingach pism specjalistycznych. Od tamtej pory znacząco wzrosła też liczba abonamentowiczów, frekwencja dochodzi do 85%, a kontrakt dyrektorski, przedłużony już dwukrotnie, został podpisany do 2018 roku.

Bernd Loebe konsekwentnie realizuje swój program, kładzie nacisk na utrzymanie stałego zespołu solistów, a jednocześnie stale zaprasza na występy gościnne wybitnych artystów z całego świata. Z Operą Frankfurcką regularnie współpracują tacy reżyserzy, jak: Claus Guth, Christof Loy, Keith Warner i Richard Jones, a za pulpitem dyrygenckim obok szefa muzycznego teatru, Sebastiana Weigle, stają znakomici artyści. W sezonie 2008/09 powstało Studio Operowe Oper Frankfurt, które pomaga młodym śpiewakom stanąć na starcie do kariery, dając im szansę doskonalenia swoich umiejętności pod kierunkiem wysokiej klasy profesjonalistów. Jednocześnie daje kierownictwu teatru możność nawiązywania współpracy z wyróżniającymi się przedstawicielami młodego pokolenia artystów.

W 2009 roku Bernd Loebe objął funkcję wiceprezydenta Niemieckiej Akademii Sztuk Scenicznych, zaś rok później został przewodniczącym Niemieckiej Konferencji Operowej. Jest regularnie zapraszany do jury konkursów śpiewaczych, m.in. Neue Stimmen i Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Tuluzie.