Polityka prywatności

Teatr Wielki - Opera Narodowa, plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wydawca serwisów internetowych prowadzonych pod adresem:

https://teatrwielki.pl
https://archiwum.teatrwielki.pl
https://butik.teatrwielki.pl
https://vod.teatrwielki.pl
moniuszko200.pl

(dalej także Serwisy) ze szczególną troską dba o ochronę prywatności Użytkowników odwiedzających Serwisy lub korzystających z usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności (dalej Polityka) oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych, a także stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.

 • ADMINISTRATOR

  Rozwiń

  Administratorem danych osobowych jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie, 00-950 Warszawa, plac Teatralny 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-432, REGON 013055028 (dalej Teatr lub Administrator).

  Zwiń
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Rozwiń

  Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uzyskają Państwo od naszego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail iod@teatrwielki.pl.

  Zwiń
 • UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  Rozwiń

  Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres office@teatrwielki.pl lub iod@teatrwielki.pl lub pocztą tradycyjną na adres Teatr Wielki – Opera Narodowa, plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

  Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

  Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajdą Państwo w Procedurze obsługi zadań podmiotów danych.

  Zwiń
 • CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISACH

  Rozwiń

  Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisach: sprzedaży biletów, produktów i kart przedpłaconych, umożliwienia przekazania darowizny na rzecz Teatru poprzez Serwisy, umożliwienia uczestnictwa w programie Przyjaciel Polskiego Baletu Narodowego – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, jego adres e-mail będzie przetwarzany w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Teatru. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane osobowe (w tym identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) Użytkowników odwiedzających Serwisy lub korzystających z usług oferowanych w Serwisach przetwarzane są przez Administratora także w celu analizowania i tworzenia zbiorczych statystyk odwiedzin Użytkowników w Serwisach i popularności treści, a także preferencji Użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających serwisy teatrwielki.pl oraz butik.teatrwielki.pl również w celach reklamowych, polegających na prezentowaniu reklam produktów i wydarzeń TW-ON Użytkownikom, którzy odwiedzili w przeszłości Serwisy, klikając reklamę wyświetlaną przez firmę Google. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu własnych produktów i usług.

  Zwiń
 • ODBIORCY DANYCH

  Rozwiń

  Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są podmioty świadczące dla Teatru usługi w zakresie obsługi systemów informatycznych, hostingu, obsługi aplikacji internetowych, obsługi transakcji płatniczych, rezerwacji biletów.

  Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są również dostawcy mediów społecznościowych, na których Administrator prowadzi konta: Meta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram), Twitter International Unlimited Company (Twitter), Google Ireland Limited (YouTube).

  Odbiorcą danych osobowych jest także dostawca narzędzia Google Analytics do analiz i statystyk stron internetowych Google Ireland Limited.

  Zwiń
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

  Rozwiń

  Odbiorcy danych osobowych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Transfer danych do państw poza EOG, w szczególności do USA, może mieć związek np. z działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook) oraz z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań Użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 roku, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez „Ramy ochrony danych UE-USA”.

  Zwiń
 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Rozwiń

  Okres przechowywania danych Użytkowników zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przechowywania może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, np. w celach ewidencji sprzedaży, księgowych.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania, a w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zwiń
 • PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

  Rozwiń

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu działalności Teatru.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób odwiedzających konta prowadzone przez Administratora w serwisach społecznościowych PRZEJDŹ.

  Zwiń
 • WTYCZKA „UDOSTĘPNIJ” PORTALU FACEBOOK

  Rozwiń

  W Serwisach wykorzystywana jest wtyczka portalu społecznościowego Facebook, która pozwala Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisach, w tym portalu społecznościowym. Stosowanie wtyczki powoduje, że Facebook otrzymuje informacje o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki Użytkownika, nawet gdy nie jest on zalogowany na swoje konto w portalu społecznościowym lub nie posiada konta na Facebooku. Teatr wraz z dostawcą Facebooka, Meta Platforms Ireland Limited jest współadministratorem danych osobowych Użytkowników wyłącznie w zakresie zbierania danych oraz ich transmisji do tego dostawcy.

  Kliknięcie przycisku „udostępnij” dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, który może zbierać inne dane z urządzenia Użytkownika. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez Facebook.

  Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie facebook.com.

  Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie facebook.com.

  Zwiń
 • PLIKI COOKIES i INNE NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

  Rozwiń

  W ramach Serwisów Teatr wykorzystuje pliki cookies (małe pliki tekstowe) instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwisy. Teatr wykorzystuje pliki cookies w celu: dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisów, z których Użytkownik chce skorzystać (niezbędne pliki cookies) oraz zachowania parametrów nawigacyjnych Użytkownika oraz statusu jego zalogowania (funkcjonalne pliki cookies).

  Administrator wykorzystuje również pliki cookies w celu  agregowania danych statystycznych o ruchu Użytkowników, m.in. o liczbie wizyt i źródłach ruchu (analityczne pliki cookies, w ramach narzędzia Google Analytics). Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W związku z tym Administrator oraz podmiot świadczący na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne (Google Ireland Limited) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet, telewizor itp.).

  Administrator wykorzystuje także pliki cookies do celów marketingowych, m.in. polegających na prezentowaniu reklam produktów i wydarzeń TW-ON Użytkownikom, którzy odwiedzili w przeszłości Serwisy, klikając reklamę wyświetlaną przez firmę Google. W tym celu Administrator oraz podmiot świadczący na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne (Google Ireland Limited) przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet, telewizor itp.).

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych plików cookies jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisach. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie funkcjonalnych i analitycznych plików cookies, która może być wyrażona za pośrednictwem konfiguracji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

  Informacje zebrane za pośrednictwem plików cookies przechowujemy przez okres 14 miesięcy.

  Sposoby wyłączania plików cookies

  Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego
  komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisów.

  Poniżej przedstawiamy Państwu informacje, jak zarządzać plikami cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

  ·         Chrome
  ·         Mozilla
  ·         Edge
  ·         Opera
  ·         Safari

  Użytkownik może także ustawić przeglądarkę w ten sposób, by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu.

  GOOGLE ANALYTICS

  Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisów przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisów.

  W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie, jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik, przeglądane podstrony w ramach Serwisu, czas pędzony w Serwisie i jego podstronach, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu, źródło, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu, kwota transakcji.

  Dane osobowe Użytkowników mogą być transferowane poza EOG w związku z powierzeniem przez Google Ireland Limited danych do Google Limited Liability Company, na serwery znajdujące się m.in. w USA. Podstawą transferu danych osobowych do USA są „Ramy ochrony danych UE-USA”.

  Mają Państwo możliwość wyłączenia przekazywania Państwa danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Szczegółowe informacje związane z wykorzystywaniem przez Google Ireland Limited danych z witryn i aplikacji: www.google.com/policies/privacy/partners/

  GOOGLE ADWORDS

  Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych, jak np. słowa, wyświetlenia reklamy, kliknięcia w reklamę, frazy kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników, a także konwersja, czyli skutek kliknięcia w reklamę (ruch w witrynie, zakup biletów i produktów). Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwisy. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: policies.google.com/technologies/ads.

  Zwiń
 • KLAUZULA INFORMACYJNA NEWSLETTER

  Rozwiń

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest Teatr Wielki - Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie, plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 47/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-432, REGON 013055028.

  Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: office@teatrwielki.pl lub adres korespondencyjny: Teatr Wielki – Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa.

  Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można uzyskać  od  Inspektora Ochrony Danych, pisząc do niego na adres e-mail iod@teatrwielki.pl lub wysyłając korespondencję poczta tradycyjną na adres: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.  

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest prowadzenie działań marketingowych, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną.

  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

  Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czego konsekwencją będzie zaprzestanie wysyłki newslettera.

  Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma FreshMail Sp. z o. o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania newslettera.

  Zwiń
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Rozwiń

  Serwisy zawierają odnośniki i linki do innych stron www. Teatr Wielki - Opera Narodowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, etnicznej, czy ze względu na wyznanie lub orientację seksualną. Nie ma tu materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

  Korzystając z Serwisów, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce prywatności.

  Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności mogą Państwo kierować do Inspektora Ochrony Danych w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej na adres e-mail: iod@teatrwielki.pl.

  Zwiń