Danuta Chmurska

Dyrygent chóralny

Dyrygent chóru, dyrektor artystyczny, prezes Towarzystwa Muzycznego „Artos” im. Władysława Skoraczewskiego. Absolwentka Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od dzieciństwa związana z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie.

Początkowo śpiewała w chórze dziecięco-młodzieżowym pod dyrekcją Władysława Skoraczewskiego, potem była asystentką Romualda Miazgi, a od 1981 roku do dnia dzisiejszego pracuje jako pedagog muzyczny – specjalista przygotowujący partie dziecięce (solistyczne i chóralne) do spektakli operowych, baletowych i teatralnych, a także w utworach oratoryjno-kantatowych, (m.in. Turandot, Carmen, Raj utracony, Borys Godunow, Król Roger, Dama pikowa, Bramy raju, Wozzeck, Dziadek do orzechów, Requiem dla ikony, Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale, Czarodziejski flet). Współpracowała z wieloma uznanymi dyrygentami, takimi jak: Jacek Kaspszyk, Tadeusz Wojciechowski, Tomasz Radziwonowicz, Gabriel Chmura i Tadeusz Kozłowski.

Do najbardziej znaczących wydarzeń chóralnych zalicza przygotowanie takich dzieł, jak: Requiem i Msza koronacyjna Mozarta, Stabat Mater Pergolesiego oraz partie dziecięce w Symfonii tysiąca Mahlera. Jest również szefem artystycznym spektaklu dla dzieci Bajko, gdzie jesteś?, który znajduje się w stałym repertuarze Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W 2016 roku przygotowany przez nią Chór Mieszany ARTOS wystąpił w nowojorskiej Carnegie Hall podczas prestiżowego koncertu z okazji 20-lecia wykonania Misa a Buenos Aires Martina Palmeriego. Prowadząc chóry Towarzystwa Muzycznego „Artos”, Danuta Chmurska inicjuje i organizuje wiele koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych. Dzieci, młodzież i dorosłych uczy operowania głosem, interpretacji oraz wyrazu artystycznego, a wszystko to czyni w duchu patrona Towarzystwa i swojego mistrza – Władysława Skoraczewskiego.