Maja Kleczewska

Reżyser

Maja Kleczewska fot.B.SowaStudiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię w warszawskiej Akademii Teatralnej. Absolwentka Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Reżyserowała m.in. w: Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Sen nocy letniej wg Williama Shakespeare’a; Zbombardowani Sarah Kane), Teatrze Narodowym (Fedra wg Eurypidesa, Marat/Sade wg Petera Weissa, Oresteja wg Ajschylosa – koprodukcja z Teatrem Wielkim - Operą Narodową), Teatrze Polskim w Bydgoszczy (Płatonow wg Czechowa, Babel, Podróż zimowa i Cienie. Eurydyka mówi Elfriede Jelinek, Burza wg Williama Shakespeare’a), Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu (Burza wg Williama Shakespeare’a, Czekając na barbarzyńców wg Johna Maxwella Coetzee) i Teatrze Żydowskim w Warszawie (Dybuk wg Szymona An-skiego).


Wielokrotnie nagradzana, m.in.: Laurem Konrada w Katowicach (dwukrotnie), Paszportem „Polityki” 2006 w dziedzinie teatru za „bezkompromisowe, ale i mądre wpisywanie w klasyczne fabuły zagubienia współczesnego człowieka oraz za malarską wyobraźnię pozwalającą budować na scenie fascynujące światy”. Jej spektakle zdobywają liczne nagrody i goszczą na wielu festiwalach w Polsce i zagranicą.

W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej wyreżyserowała dyptyk Sudden Rain/Between Aleksandra Nowaka i Agaty Zubel.

Fot. B. Sowa