Mariusz Otto

Śpiewak i dyrygent

fotografia artystyUrodzony w Poznaniu. Wieloletni członek chóru i wychowanek szkoły Jerzego Kurczewskiego. Absolwent Akademii Muzycznej im I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Od 1997 roku związany z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, przede wszystkim jako najbliższy współpracownik Jolanty Doty-Komorowskiej, po której w 2007 roku objął stanowisko dyrektora chóru. Pod jego kierownictwem chór przygotowany został m.in. do takich produkcji jak Tannhäuser Wagnera, Skrzypek na dachu Bocka / Steina, Stworzenie świata Haydna, Werther Masseneta, Cyganeria Pucciniego, Maria Stuarda Donizettiego, Lady Makbet mceńskiego powiatu D. Szostakowicza – za każdym razem zdobywając uznanie krytyki i publiczności.