Rafał Kłoczko

Dyrygent, kompozytor, teoretyk muzyki

fotografia artysty

Kształcił w Gdańsku, Krakowie i Wiedniu, gdzie uczył się pod kierunkiem m.in. R. Delekty, W. Michniewskiego, J. Przybylskiego, M. Guidariniego, J. Kaspszyka, C. Mettersa. Był laureatem prestiżowych programów Instytutu Muzyki i Tańca, jak „dyrygent-rezydent” i „kompozytor-rezydent”. Regularnie współpracuje m.in. z Operą Śląską, La Monnaie w Brukseli, TW-ON w Warszawie i Cappellą Gedanensis. Poprowadził już kilkaset koncertów kameralnych i symfonicznych, a także – również jako kierownik muzyczny – kilkanaście tytułów operowych; w tym dzieła takie jak Il Trittico G. Pucciniego, Cosí fan tutte W.A. Mozarta, Orfeo ed Euridice Ch.W. Glucka czy polską prapremierę Franceski da Rimini S. Rachmaninowa. Regularnie współpracuje z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie, Operą Królewską w Brukseli i zespołem Cappella Gedanensis. Szczególnym zainteresowaniem darzy operę, dlatego też swój doktorat poświęcił zapomnianemu dziełu L. Różyckiego Eros i Psyche, do którego wykonania doprowadził w 2015 r. w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, by dwa lata później przygotowywać to dzieło jako asystent dyrygenta w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Z maestro Bassemem Akiki współpracował w Operze Królewskiej w Brukseli przy światowej premierze Frankensteina M. Greya. W ostatnim kwartale 2018 r. poprowadził spektakle opery Traviata w Operze Śląskiej oraz operę Orfeo & Majnun D. van der Haarsta w Operze w Valetcie (Malta). Uhonorowany szeregiem stypendiów i nagród artystycznych, w tym również Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za jedno z najważniejszych osiągnięć uznać należy fakt, że jako pierwszy Polak pełnił funkcję asystenta dyrygenta w ramach festiwalu Salzburger Festspiele 2016, a w kwietniu 2017 r. rozpoczął staż dyrygencki w Operze Wiedeńskiej. 

Fot. Basia Kramczyńska