Przesłuchania

PRZESŁUCHANIA DO PROGRAMU KSZTAŁCENIA MŁODYCH TALENTÓW AKADEMIA OPEROWA NA SEZON 2023/24


fotografia artysty

ŚPIEWACY
urodzeni nie wcześniej niż 26 czerwca 1994 r.

Przedstawiamy harmonogram kwalifikacji:

- 11.04.2023 r. rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
- 28.05.2023 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń
- do 06.06.2023 r. wyłonienie listy zakwalifikowanych do II etapu (przesłuchania w Teatrze Wielkim)
- 25.06.2023 r. II etap - przesłuchania w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej
- 25-26.06.2023 r. III etap - indywidualne konsultacje z pedagogami Akademii Operowej

Zgłoszenie musi zawierać:

- wypełniony przez kandydata FORMULARZ ONLINE
- linki do nagrań video wykonań kandydata (nie starszych niż 6 miesięcy, o łącznej długości od 4 do 10 minut, bez cięć w trakcie poszczególnych utworów)
- notę biograficzną o kandydacie
- zdjęcie kandydata
- zgodę pedagoga śpiewu na uczestnictwo kandydata w Akademii Operowej (w przypadku studentów uczelni muzycznych)
- potwierdzenie dokonania przelewu opłaty aplikacyjnej w wysokości 120 PLN

Wpłaty należy dokonać na konto:
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Bank Gospodarstwa Krajowego
73 1130 1017 0020 1462 7820 0002
(tytułem: „AO – przesłuchania 2023, imię i nazwisko”).

Do II etapu kandydaci muszą zgłosić:

- 1 arię klasyczną
- 1 arię w dowolnie wybranym stylu (sugerujemy zróżnicowanie stylistyczne i wyrazowe arii 1 i 2)
- 1 pieśń artystyczną

PIANIŚCI
urodzeni nie wcześniej niż w dniu 24 czerwca 1993 r.

- 11.04.2023 r. rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
- 28.05.2023 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń
- do 06.07.2023 r. wyłonienie listy zakwalifikowanych do II etapu (indywidualnych konsultacji z kandydatem)

Terminy konsultacji będą ustalane indywidualnie z każdym kandydatem zakwalifikowanym do II etapu.

Zgłoszenie musi zawierać:

- wypełniony przez kandydata FORMULARZ ONLINE
- linki do nagrań video wykonań kandydata – jako akompaniator lub solo (nie starszych niż 6 miesięcy, o łącznej długości od 6 do 15 minut, bez cięć w trakcie poszczególnych utworów)
- notę biograficzną o kandydacie
- zdjęcie kandydata
- zgodę pedagoga na uczestnictwo kandydata w Akademii Operowej (w przypadku studentów uczelni muzycznych)

Program do przygotowania na indywidualne konsultacje:
1. G. Puccini - Cyganeria - Quando m’en vo
2. W. A. Mozart - Don Giovanni - cała pierwsza scena (bez uwertury)
3. dowolny utwór solowy

Pianiści nie wnoszą opłaty aplikacyjnej.