Jonathan Friend

dyrektor administracji artystycznej Metropolitan Opera

Jonathan Friend urodził się w Londynie i kształcił się w Kingston upon Thames w Surrey. Dołączył do English National Opera w 1974 roku, gdzie od 1977 roku pracował jako archiwista. W 1979 roku objął funkcję dyrektora English National Opera North w Leeds. W 1981 roku został zaproszony przez Jamesa Levine’a do Metropolitan Opera, której został dyrektorem w 1982 roku. W 1984 roku przyjął funkcję Administratora Artystycznego, którą pełni do dziś. Jest odpowiedzialny za planowanie przyszłych sezonów oraz angażowanie śpiewaków i dyrygentów. Często występuje również jako członek jury konkursów wokalnych.

(fot. Dimitri Kontos)