SPACERY 3D

Wystawy w Galerii Opera

ANTONI JANUSZ PASTWA

Profesor Pastwa w swojej wielorakiej twórczości w mistrzowski sposób interpretuje zarówno klasyczne, historyczne realizacje, jak i tworzy autoteliczne, zróżnicowane figury zwierząt i ludzi, w których zgłębia zagadnienia relacji rzeźby wobec otoczenia i materiału, z którego powstała. Obok prac rzeźbiarskich, profesor tworzy także szkice – niekiedy niezwykle ekspresyjne, niekiedy zaś subtelnie traktujące światło i linię.  WIĘCEJ O WYSTAWIE

ANTONI FAŁAT

Kolorystyka, upozowanie, frontalne ujęcie i centralne kadrowanie nasuwają skojarzenia jego płócien z fotografiami, z filmową stopklatką. Ludzie uchwyceni przez malarza, zatrzymani w ramie obrazu wydają się częścią świata, który nie zmieścił się w kadrze płótna, ale którego tajemnicze istnienie nas wciąga. WIĘCEJ O WYSTAWIE

ADAM MYJAK

Podskórne lęki i obawy – powody, dla których de facto szukamy kontaktu ze sztuką, to tematy odzwierciedlane przez Adama Myjaka w twarzach i całych ludzkich figurach, które obecne są w jego twórczości od samego początku. Ich deformacja, daleka jednak od abstrakcyjności i przerysowana ekspresyjność, to opowiadanie ludzkiej natury w jej złożoności, z całym wewnętrznym bagażem. WIĘCEJ O WYSTAWIE

JAROSŁAW MODZELEWSKI

Jarosław Modzelewski, malarz, pedagog, współzałożyciel słynnego „kolektywu” artystycznego Gruppa, powołanego do życia w pierwszą rocznicę stanu wojennego, a oficjalnie pogrzebanego dziesięć lat później w warszawskiej Zachęcie. Zaczynał od ideogramów, znaków, szablonów, aby w drugiej połowie lat 80. zwrócić się ku figuralności, acz takiej surrealistycznej. WIĘCEJ O WYSTAWIE

RÓŻEWICZ I OBRAZY

Podziwiamy Różewicza poetę, dramaturga, prozaika, scenografa. Doceniamy jego niezwykły dorobek i jego wpływ na kształt polskiej literatury. Ale czy zdajemy sobie sprawę z jego intensywnej obecności na niemal wszystkich płaszczyznach sztuki polskiej? Na wystawie pokażemy, że związki Różewicza ze środowiskiem plastycznym są bliskie i inspirujące poetę. WIĘCEJ O WYSTAWIE

JAN CYBIS

Nauki pobierał u najlepszych, w pracowni Józefa Mehoffera i Józefa Pankiewicza na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Cybis, podobnie do pozostałych kolorystów, malował głównie martwe natury i pejzaże. Jego obrazy cechowała swoboda faktury, pojemność kolorystyczna i charakterystyczne ekspresyjne użycie plamy. WIĘCEJ O WYSTAWIE

BARBARA FALENDER

Rzeźbiarka, absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza zrozumiała, że „skończyła się sprawa powtarzania natury, a stanął problem interpretacji”. Interpretując, korzysta z rozmaitych materiałów: kamienia, metalu, gipsu, porcelany lub epoksydu.  WIĘCEJ O WYSTAWIE

WŁADYSŁAW HASIOR

Hasior to już symbol Zakopanego, jeden z tych, którzy jak Witkacy, Antoni Kenar, czy Tadeusz Brzozowski osiadłszy w stolicy Tatr, wywarli trwałe piętno na jej życiu artystycznym. Galeria Hasiora od kilku dekad jest jedną z pozycji obowiązkowych w zakopiańskich bedekerach. WIĘCEJ O WYSTAWIE

RAJMUND ZIEMSKI

Przez kilka dekad niemal wszystkie swoje prace tytułował Pejzaż, zmieniając tylko daty i numery. Jedno jest pewne: dla Rajmunda Ziemskiego pejzaż to nie landszaft. Tan znakomity kolorysta, uczeń Artura Nachta-Samborskiego, jeden z pierwszych laureatów nagrody Cybisa, najbardziej prestiżowego wyróżnienia dla malarzy polskich, nie parał się odwzorowywaniem natury. WIĘCEJ O WYSTAWIE

VIVA MONIUSZKO!

Najwybitniejszy obok Chopina muzyczny geniusz, polski Schubert, absolutny prekursor gatunku operowego w ojczyźnie. Jak „brzmi” Moniuszko, wie kazżdy. Ale jaki był Stanisław? Skąd czerpał inspiracje, dokąd podróżował, z kim utrzymywał kontakty? Wystawa organizowana w ramach obchodów Roku Moniuszki. WIĘCEJ O WYSTAWIE

ZBIGNIEW MAKOWSKI

Jego zainteresowanie różnymi dziedzinami nauki, miłość do muzyki i sztuki, znajomość wielu kultur – przekłada się na dzieła, stanowiące malarsko-poetyckie traktaty. Strukturę dzieł Zbigniewa Makowskiego stanowią cyfry, słowa w wielu alfabetach i językach, rozmaite formy geometryczne, archetypiczne znaki przedmiotów oraz symbole. Twórczość ta stanowi zapis jego życiowych doświadczeń. WIĘCEJ O WYSTAWIE

IGNACY JAN PADEREWSKI. ANATOMIA GENIUSZU

Ignacy Jan Paderewski był najsłynniejszym pianistą swoich czasów. Niezwykłą popularność i fenomenalne kontakty w świecie polityki i finansjery wykorzystał nader skutecznie, lobbując na rzecz odbudowy państwa polskiego, którego został pierwszym premierem. Jak napisało jedno z francuskich czasopism, Paderewski był „wirtuozem podwójnym”, klawiatury i mównicy. Wystawa zorganizowana z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. WIĘCEJ O WYSTAWIE

Mecenasi Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej
Partnerzy Akademii Operowej

  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

Organizator

Galeria Opera

Czas trwania

19.12.2019—08.03.2020

Wstęp

Galeria Opera jest czynna od czwartku do piątku w godzinach 10.00-17.00, a w soboty w godzinach 11.00-17.00. Wejście przez hol kas przedsprzedaży (wstęp 1 zł). Dla widzów także na godzinę przed spektaklami i podczas przerw.