Lista pieśni i arii polskich

Poniższa lista NIE WYCZERPUJE możliwości wyboru programu. Stanowi jedynie wykaz nut udostępnionych przez Biuro Konkursu do bezpłatnego pobrania.

Pieśni i arie polskie mogą być śpiewane w języku polskim bądź w innym dowolnym języku wybranym przez Uczestnika.