Lista pieśni i arii polskich

Poniższa lista obejmuje sugerowane pieśni i aria polskie. Zaleca się korzystanie z niej przy układaniu programu przesłuchań, istnieje jednak możliwość wybrania utworów spoza listy. 

Pieśni i arie polskie mogą być śpiewane w języku polskim bądź w innym dowolnym języku wybranym przez Uczestnika.